BING

La grandeur de l'Art Nouveau

un film de Françoise Levie

Documentaire de création - 52' - DigiBeta - Stéréo - Couleur - Version fr, nl & ang.


Scénario: Françoise Levie
Montage: Anne Christophe
Montage Son: L'envol

Production: La Cinq, Ideal Audiance, Avro

De documentaire ‘Maison Bing, hoogtepunt van de Art Nouveau’ uit, over de Parijse kunsthandelaar Siegfried Bing die rond 1900 een centrale rol speelde bij het promoten van de Art Nouveau.

Aan het einde van de 19de eeuw ontstond de kunststroming die beschouwd wordt als het definitieve afscheid van de traditionele en klassieke kunst: de ‘Art Nouveau’ of ‘Jugendstil’. De Parijse kunsthandelaar Siegfried Bing (1835-1905) vervulde een voortrekkersrol bij het vestigen van de aandacht op deze Nieuwe Kunst. In 1895 opende hij een kunstgalerie met de naam ‘La Maison de ‘L’Art Nouveau’.

De uit Hamburg afkomstige Bing begon als verzamelaar van Chinese en Japanse kunst. De beschilderde kamerschermen, lakvoorwerpen, kimono’s, waaiers, bronzen, keramiek en prenten gedecoreerd met vogels, vissen, bomen, bladeren en pauwenveren sloeg in als een bom en Japanse kunst werd onder de naam Japonisme in korte tijd enorm populair in het Westen. Siegfried Bings kunsthandel groeide uit tot een trefpunt waar 19de-eeuwse kunstenaars als Vincent van Gogh, Pierre Bonnard, Paul Gauguin en Henri Toulouse-Lautrec geregeld bijeenkwamen en kennis maakten met de Japanse kunst. De Japanse technieken, motieven, kleurgebruik en vlakverdeling werden vol enthousiasme door de jonge Westerse kunstenaars en architecten overgenomen. De Art Nouveau was geboren.

Hoogtepunt van Siegfried Bings toonaangevende kunsthandel vormde zijn Paviljon Art Nouveau Bing, dat hij voor de Wereldtentoonstelling in Parijs in 1900 geheel in Art Nouveau stijl liet bouwen en inrichten. Daarmee wist hij de kloof tussen de hogere beeldende kunst en de lager ingeschatte toegepaste kunst te overbruggen en leverde hij artistieke oplossingen voor het verfraaien en esthetiseren van de woonomgeving. In de documentaire is een centrale rol weggelegd voor prof. dr. Gabriel Weisberg (University of Minnesota), de biograaf van Siegfried Bing. Daarnaast is er een schat aan archiefmateriaal over Art Nouveau te zien.